Михайло Рябоконь. Mental Health. Епізод 1.

Про критичне мислення.
Про планетарну свідомість.
Про наставництво.
Про кохання.

Дорогі слухачі та слухачки, подкаст записано на російській мові. Цікавого вам прослуховування.

У студії OURadio, в гостях у Дем’яна Ом сьогодні Михайло Рябоконь, Голова правління Асоціації Ноосфера.

Історична довідка:

Як асоціація Noosphere сформувалась юридично чотири роки тому, але сам рух зародився ще у 2012 році завдяки ініціативі Макса Полякова. Серійний підприємець, у якого на рахунку не один успішний екзит — від продажу власних компаній до IPO, є не просто євангелістом філософії українського вченого Володимира Вернадського, а й активним практиком вертикальної інтеграції знань згідно тріаді «філософія-наука-бізнес». Якщо говорити простою мовою, то перш, ніж починати нову справу, потрібно відповісти на філософське питання «навіщо?». Потім необхідно провести наукові дослідження і вже базуючись виключно на наукових знаннях, а не припущеннях або допущеннях, починати операційну діяльність.

Так склалося, що подібний підхід, який використовується Максом Поляковим, знайшов відгук у великої кількості топ-менеджерів різних компаній в різних сферах: від IT до космічної галузі. Спочатку керівники просто ділилися своїми знаннями в цьому колі, потім прийшло розуміння, що організацію можна буде масштабувати.

В результаті ми зареєстрували Асоціацію Noosphere — некомерційну добровільну громадську організацію в сфері наукових досліджень і підвищення інформованості (обізнаності) суспільства. Її мета — сприяння становленню, використання і поширення знань, а також підвищення престижності науки, об’єднання фахівців у сфері науки і розвитку наукових досліджень в Україні на рівні світових стандартів.

Навіщо ми робимо марафон прямих ефірів:

1. Ми хочемо підтримати в вас дух Positive Thinking, сміливість мислити позитивно.
2. Ми хочемо практикувати критичне мислення в прямому ефірі разом з вами. Знаючи, що ви на нас дивитеся.
3. Ми хочемо залишатися здоровими ментально і жити цікаво!
У всіх героїв подкасту є досвід бути наставником, давати енергію.
І є досвід вбирати енергію наставника.

Ми хочемо поділитися позитивними емоціями і надихнути вас шукати і берегти свого Учителя. Того, хто зуміє наблизити вас до справи вашого життя.

Засвоївши знання Учителя, ви повинні продовжити рух вперед, ні в якому разі не залишаючись в його тіні. Ваша мета — перевершити своїх наставників майстерністю і блискучими успіхами…
Роберт Грін. Мастер Гри. Mastery

Підтримати OURadio ви можете вільним фінансовим внеском
І насолоджуйтеся контентом, який ми створюємо для вас.

MENtal HEALTH з Михайло Рябоконь: https://www.youtube.com/watch?v=A0xLFdMyYKs

WOMENtal HEALTH з Анастасією Білоус: https://www.youtube.com/watch?v=ar3DBKULgCU

MENtal HEALTH з Вадимом Задорожним: https://www.youtube.com/watch?v=9CfAIkVHPZU

Попереду подкасти з Олегом Білозором, Артемом Корнецьким, Сергієм Стоцьким, Денисом Мініним, Артемом Пономаренко та іншими!

https://secure.wayforpay.com/payment/s2a2e82f9c7b0

Автор проекту Demyan Om.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Cultural Business Education Hub

Cultural Business Education Hub

More from Medium

Annotated Bibliography #1:

A WORD OF CAUTION

When is enough really enough

My favorite hacks for supercharging my focus.